21 grudnia 2014. imieniny: Jan, Honorata, Tomasz
                                                     
Urząd Gminy Włocławek
tel. +48 54 230-53-00
urzad@gmina.wloclawek.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
 
Ważne informacje i komunikaty:
II Sesja Rady Gminy Włocławek
 

W dniu 18 grudnia 2014 odbyła się II Sesja Rady Gminy Włocławek. Na Sesji podejmowane były uchwały między innymi: w sprawie budżetu na rok 2015, określenia stawek podatku od nieruchomości, zmian do budżetu na 2014 r. i uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033.

Opub. 19.12.2014 r.  ...więcej
I N F O R M A C J A
 

W dniu 24.12. 2014 r. tj. środa oraz 27.12.2014 r. tj. sobota Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny.

Data publikacji Opub. 17.12.2014 r.
W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Urząd Gminy Włocławek będzie nieczynny.
 

Zmienia się organizacja pracy Urzędu Gminy Włocławek w okresie świątecznym. W związku z wyznaczeniem środy 24 grudnia 2014 r. jako dnia dodatkowo wolnego od pracy (za dzień 1 listopada 2014 r.) dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Włocławek informuje się, że w dniu 24 grudnia, tj. w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Urząd Gminy Włocławek będzie nieczynny.


/SG/

Data publikacji Opub. 16.12.2014 r.  ...więcej
Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek
 

Gmina Włocławek w dniu 9 czerwca 2014r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznane dofinansowanie stanowi kwotę 184.219,05 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 30 czerwca 2015r.

Opub. 04.12.2014 r.  ...więcej
Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Włocławek
 

Mieszkańcy Gminy Włocławek. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami) zwołuję II Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 18 grudnia 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.

Opub. 03.12.2014 r.  ...więcej
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Włocławek
 

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy we Włocławku zwołał na dzień 1 grudnia 2014 r. pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Włocławek. Obrady sesji otworzyła Radna Senior, Pani Wanda Olejniczak. Podniosły i uroczysty charakter miały wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej we Włocławku, Panią Grażynę Piaskowską oraz ślubowanie, które złożyli wszyscy Radni Gminy Włocławek, jak również Wójt Gminy Włocławek.

Opub. 02.12.2014 r.   ...więcej
Zmiana rozkładu jazdy linii Nr 13 K.
 

Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmianie ulega rozkład jazdy linii Nr 13 K. Kurs ze Świętosławia w dni robocze zostanie przesunięty z godz. 4.57 na godz. 4.52. Autobus będzie wjeżdżać w ulicę Letnią. Szczegółowy rozkład jazdy linii Nr 13 K zostanie umieszczony na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku w zakładce rozkład jazdy oraz na przystankach autobusowych.

Opub. 26.11.2014 r.
Wyniki wyborów.
 

Wyniki wyborów Wójta Gminy Włocławek i Rady Gminy Włocławek

Opub. 20.11.2014 r.   ...więcej
Komunikat
 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dniem wolnym od pracy tj. 11 listopada 2014 r. nastąpi przesunięcie terminy wywozu nieczystości stałych z wtorku tj. 11 listopada 2014 r. na środę tj. 12 listopada 2014 r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Opub. 10.11.2014 r.
Drugie posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Włocławek
 

Na dzień 13 listopada 2014 r. na godz. 12.00 zaplanowano drugie posiedzenia pełnych składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6. Posiedzenia Komisji odbędą się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 w sali konferencyjnej. Obecność członków Komisji obowiązkowa.

Opub. 03.11.2014 r.
Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na spotkanie.
 
Opub. 28.10.2014 r.  ...więcej
Zawiadomienie Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców.
 

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców. Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaję do wiadomości publicznej, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów

Opub. 24.10.2014 r.  ...więcej
Komunikat
 

Gminnej Komisji Wyborczej we Włocławku z dnia 20 października 2014 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 1. Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Włocławek przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do sejmiku województwa i w wyborach do rad powiatów.

Opub. 20.10.2014 r.   ...więcej
Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych.
 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i § 13 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opub. 17.10.2014 r.  ...więcej

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA