15 września 2014. imieniny: Albin, Nikodem, Roland
                                                     
Urząd Gminy Włocławek
tel. +48 54 230-53-00
urzad@gmina.wloclawek.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
 
Ważne informacje i komunikaty:
Turnieju Piłki Siatkowej 2014 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 
Opub. 08.09.2014 r.   ...więcej
Kontrowersyjne przejście dla pieszych w Kruszynie.
 

W roku 2008 gmina Włocławek uzgadniając wytyczne do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909 C wnioskowała o rozważenie możliwości wykonania pulsującego przejścia dla pieszych - oznakowanie znakiem pionowym " uwaga dzieci" rejon szkoły w Kruszynie celem zasygnalizowania użytkownikom drogi zwiększonego ruchu dzieci i zmniejszenia do minimum prędkości pojazdów.

Opub. 05.09.2014 r.  ...więcej

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Włocławek
 

Mieszkańcy Gminy Włocławek Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Włocławek VI kadencji w dniu 11 września 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.

Opub. 06.08.2014 r.  ...więcej
Lokalna Grupa Działania "Dorzecza Zgłowiączki" zaprasza na cykl imprez.
 

Opub. 04.09.2014 r.  ...więcej
Dożynki Gminne 2014 w Kruszynie
 
Opub. 22.08.2014 r.  ...więcej
Konsultacje społeczne - "Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Wloclawka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych"
 

Wójt Gminy Włocławek zachęca mieszkańców do udziały w konsultacjach społecznych poświęconych projektowi pod nazwą "Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”.

Opub. 22.08.2014 r.  ...więcej
WYPRAWKA SZKOLNA - ROK SZKOLNY 2014/2015
 

Gminny Zespół Oświaty we Włocławku informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 225/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na ternie Gminy Włocławek należy składać do dnia 12 września 2014 r.

Opub. 20.08.2014 r.  ...więcej
KOMUNIKAT - Barszcz Sosnowskiego
 

Na terenie Gminy Włocławek w miejscowości Dąb Mały stwierdzono występowanie groźnego chwastu - Barszcz Sosnowskiego. Roślina ta w polskich warunkach może dorastać do 4 metrów wysokości, liście duże pierzastodzielne, dolne trójkątnego kształtu (podobne do łopianu). Kwiaty na wysokich łodygach zebrane w gęsty, duży baldach koloru białego.

Opub. 06.08.2014 r.  ...więcej
Mecz piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Włocławek
 

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż w najbliższą sobotę tj. 9 sierpnia o godz. 17:00 na boisku sportowym w Kruszynie odbędzie się mecz piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Włocławek pomiędzy LZS „Kujawiak” Kruszyn a LZS „Victoria” Smólnik. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej.

Opub. 05.08.2014 r.
71 Tour de Pologne w Gminie Włocławek
 
Opub. 29.07.2014 r.  ...więcej
Konkurs Znak Natury Gminy
 

W ramach projektu dofinansowanego z NFOŚiGW został uruchomiony portal www.znaknatury.lop.org.pl. Gmina Włocławek wraz z Ligą Ochrony Przyrody zaprasza do logowania się i wzięcia udziału w konkursie Znak Natury Gminy.

Opub. 14.07.2014 r.  ...więcej
Spotkanie Wójtów i Burmistrzów z GDDKiA w Brześciu Kujawskim
 

W dniu 10 lipca w Brześciu Kujawskim odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów gmin przyautostradowych tj. gminy Lubanie, Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal i Lubień Kujawski z Dyrektorem GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Panem Mirosławem Jagodzińskim. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z odbiorami prac Wykonawcy Autostrady A1. Zgłoszono problemy dotyczące melioracji, terminów uruchomienia MOP-ów, przyszłościowego utrzymania obiektów mostowych tj. wiaduktów znajdujących się w ciągach dróg gminnych.

Opub. 11.07.2014 r.  ...więcej
Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Włocławek
 

Radni Gminy Włocławek Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 21 ust.1 oraz § 23 ust. 4 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 04.09.2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek, ( Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. z 2009r. Nr 99 poz. 1653), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 lipca 2014 roku, zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Włocławek VI kadencji. Sesja odbędzie się dnia 8 lipca 2014 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.

Opub. 07.07.2014 r.   ...więcej
POMIARY HAŁASU PRZY AUTOSTRADZIE A1 WYKONANE
 

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż w dniu 20 maja 2014 roku, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z mieszkańcami Nowej Wsi, Kruszyna i Ludwinowa, zlecił Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (WIOŚ) wykonanie pomiarów emisji hałasu komunikacyjnego przy autostradzie A1 w pięciu wyznaczonych punktach. W dniu 2 lipca 2014 roku Wójt Gminy otrzymał wyniki wykonanych pomiarów w miejscowościach Nowa Wieś, Kruszyn i Ludwinowo.

Opub. 03.07.2014 r.  ...więcej

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA