Logo Gmina Włocławek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17886
W sumie: 155943

Słowniczek Pojęć

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się , zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
 
Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 
Bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni , odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.
 
Odpady medyczne – odpady powstające w związku udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
 
Nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. 
 
Posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.
Istnieje domniemanie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości
 
Gospodarstwo domowe – przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) mieszkających, gospodarujących i utrzymujących się wspólnie. W polskich przepisach brak jest definicji legalnej na potrzeby gospodarki odpadami.
 
Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – są to miejsca, w których osoby zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od urlopów, wyjazdów służbowych i czasu leczenia w szpitalach. Dla potrzeb tej definicji nie można przyjmować liczby osób zameldowanych, zwłaszcza, że od 1 stycznia 2014r. zostanie najprawdopodobniej zniesiony obowiązek meldunkowy. 
 
Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – są to w szczególności lokale biurowe, szpitale i inne zakłady udzielające świadczeń zdrowotnych, hotele i lokale gastronomiczne, szkoły, przedszkola i inne placówki użyteczności publicznej, instytucje kultury oraz nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Właściciel  nieruchomości – to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 
Selektywna zbiórka odpadów – zbieranie odpadów, w ramach którego dany strumień odpadów , w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. S.z.o. obejmuje co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji,w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.  

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.