Logo Gmina Włocławek

Budowa drogi Mursk-Smólnik

"Budowa drogi gminnej Mursk-Smólnik"

Projekt nr Z/2.04/III/3.1/8/05 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III, Działanie 3.1 – „Obszary wiejskie”. Wkład EFRR wynosi 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 1525 mb, szerokości jezdni 5,00 mb, szerokości korony 6,50 mb i szerokości pasa drogowego 8,00 mb. Budowę powyższego odcinka drogi zaprojektowano w klasie „L”. Projektowana modernizacja drogi gminnej zachowuje dotychczasowy przebieg trasy po istniejącym śladzie.
W chwili obecnej posiada ona nawierzchnię gruntową uzupełnioną żużlem. Odbywa się po niej ruch miejscowej ludności. Głównym celem realizacji budowy wnioskowanego odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej jest bardzo pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy na tym terenie. Jako cel nadrzędny w/w przedsięwzięcia przyjęto poprawę konkurencyjności naszego regionu i chęć podejmowania przez mieszkańców aktywności gospodarczej. Głównymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego na tym terenie gminy, która charakteryzuje się terenami zalesionymi są: funkcja gospodarki leśnej, funkcja turystyczna i dla wypoczynku sobotnio-niedzielnego i sezonowego, która wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój gospodarczy rolnictwa. Szansą na stworzenie pośrednich miejsc pracy jest stworzenie warunków przyciągających napływ kapitału inwestycyjnego, co jest możliwe w wyniku realizacji planowanej inwestycji budowy drogi, która ułatwi nie tylko dojazd mieszkańcom do własnych posesji, ale również obszarów istotnych z punktu widzenia gospodarczego i administracyjnego. Po wybudowaniu drogi mieszkańcy otrzymają bezpośrednie połączenie z drogą powiatową Mostki-Kowal oraz drogą krajowa nr 62 Włocławek – Płock. Po wybudowaniu drogi nastąpi rozwój różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o naturalne walory gminy (jeziora, Zbiornik Włocławski, ciekawy krajobraz). Wybudowana droga pozwoli na wyznaczenie miejsc stałego wypoczynku – tereny zespołów zabudowy letniskowej, miejsc kąpielisk i biwaków, wyznaczenie ścieżek rowerowych i terenów pod działalność sportowo-rekreacyjną. Po wybudowaniu drogi przewiduje się uruchomienie regularnej linii autobusowej bądź przewoźników prywatnych. Realizacja niniejszego projektu zlikwiduje zapylenie wywoływane podczas korzystania z istniejącej drogi o nawierzchni cementowej.

Realizacja powyższego projektu jest zgodna ze strategią rozwoju gminy oraz programem rozwoju lokalnego. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy celem strategicznym planu jej rozwoju w okresie najbliższych 10 lat jest: „Wykorzystanie szansy jakią jest sąsiedztwo miasta Włocławka dla przyspieszenia rozwoju gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców”.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.