Logo Gmina Włocławek

Przebudowa drogi Dąb Wielki - Dąb Mały - Dąb Polski

         Przebudowa drogi gminnej nr 190506C Dąb Wielki - Dąb Mały - Dąb Polski od km 1+225 do km 1+725. Projekt nr Z/2.04/III/3.1/468/05 zosłat współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III, Działanie 3.1 – „Obszary wiejskie”. Wkład EFRR wyniósłi 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 235.940,00 zł, z czego kwota 141.564,00 zł - 60% to dofinansowanie ze ZPORR, 94.376,00 zł - 10% pokryto z budżetu Państwa, zaś kwota 70.782,00 zł - 30% to środki własne gminy.

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej o łącznej długości 500 mb, szerokości jezdni 3.50 mb, szerokości korony 6.50 mb i szerokości pasa drogowego 6.50 mb. Budowę powyższego odcinka drogi zaprojektowano w klasie „L”. Projektowana przebudowa drogi gminnej zachowuje dotychczasowy przebieg trasy po istniejącym śladzie. Wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze, karczowanie krzaków drzew i pni, roboty ziemne w gruncie III klasy, wykonanie przepustów, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z całkowitym doziarnieniem grubości 16 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 2 cm, wykonanie zjazdów gospodarczych. Ze względu na teren, po którym przebiega droga oraz występujący grunt przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne w/w spełniło swoją rolę. Po wybudowaniu wnioskowanego odcinka drogi obniżył się koszt jej utrzymania. Wykonana nawierzchnia asfaltowa zabezpiecza drogę przed rozmywaniem i rozjeżdżaniem. Wybór technologii podyktowany został doświadczeniem projektantów w tego typu inwestycjach, a determinowany optymalnym połączeniem elementów projektu z uwzględnieniem wymogów techniczno-eksploatacyjnych, obowiązujących norm, jak i efektywności kosztowej. Wybrane rozwiązania projektowe i materiałowe są najlepsze z dostępnych na rynku zarówno ze względu na koszty i jednocześnie jakość, uwzględniają najlepsze rozwiązania w podmiotowej dziedzinie, a jednocześnie są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony mieszkańców wsi Dąb Wielki, Dąb Mały, Dąb Polski i okolic.

W celu promowania projektu i bliższego naświetlenia mieszkańcom gminy oraz znajdującym się na terenie gminy instytucjom i firmom informacji  dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych rozpowszechniano publikacje w formie folderów i broszur, które zawierały oprócz informacji o technicznej stronie inwestycji, także informacje o udziale Unii Europejskiej w realizacji projektu, jak również zostały zaopatrzone w logo europejskie oraz logo ZPORR. Tak przygotowane publikacje stanowiły kompendium wiedzy na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Umieszczono również tablicę informacyjną o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w miejscu realizacji inwestycji. Organizowano spotkania informacyjne dla lokalnej społeczności. Do promocji projektu wykorzystano również gminną stronę internetową www.gmina.wloclawek.pl. Środki finansowe na promocję projektu były zarezerwowane w budżecie gminy i pochodziły z dochodów własnych tj. podatek rolny i od nieruchomości.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.