Logo Gmina Włocławek

Budowa drogi Łagiewniki- Warząchewka Nowa

Budowa drogi gminnej w miejscowości  Łagiewniki- Warząchewka Nowa  .
 

Projekt Nr RPKP.01.01.00-04-031/08  był  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Infrastruktura  drogowa .

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 997.205,96 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło kwotę 498.602,98 zł .

Przedmiotem projektu była budowa odcinka drogi o łącznej długości 1200 mb i szerokości 5,0 mb . Drogę sklasyfikowano jako lokalną o kategorii ruchu KR 1. Konstrukcja nawierzchni jezdni składa się z 5 warstw. Są to: warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego twardego o grubości 20 cm, warstwa odsączająca z piasku położona na całej szerokości korony drogi o grubości 10 cm, sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe o wskaźniku zagęszczenia Is>1.
 
Przedmiotowa droga gminna odgrywa ważną rolę w układzie komunikacyjnym gminy. Po pierwsze stanowi część szlaku komunikacyjnego łączącego drogi wyższej kategorii – wojewódzką Nr 265 relacji Tupadły – Kowal - Gostynin oraz drogę krajową Nr 1 relacji Gdańsk - Cieszyn - granica państwa. Droga stanowi również najkrótszą trasę dojazdu mieszkańców sołectwa Warząchewka i okolic do miejscowości Kruszyn - jednego z głównych ośrodków gospodarczych gminy Włocławek. Przedmiotową drogą codziennie kursuje autobus szkolny, który dowozi uczniów z miejscowości Warząchewka Nowa, Królewska, Polska oraz miejscowości Pińczata do Zespołu Szkół w Kruszynie. Ponadto, planowany do przebudowy odcinek drogi jest częścią szlaku prowadzącego do cmentarza komunalnego miasta Włocławek zlokalizowanego w granicach wsi Pińczata.
Bezpośrednio przy przedmiotowej drodze znajduje się duży kompleks działek ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę rezydencjonalną.

W celu promowania projektu  i bliższego naświetlenia mieszkańcom  oraz znajdującym się na terenie gminy instytucjom i firmom  informacji dotyczących projektów współfinansowanych  z funduszy europejskich rozpowszechniono publikacje w formie folderów  i broszur, które zawierają informację o udziale Unii Europejskiej w realizację projektu , jak również zostały zaopatrzone w logo   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego . Do promocji projektu wykorzystano również gminną stronę internetową WWW.gmina.wloclawek.pl oraz na terenie inwestycji postawiono dwie  tablice pamiątkowe  promujące wsparcie projektu ze strony funduszy unijnych.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.