Logo Gmina Włocławek

Powiedz "TAK" selektywnej zbiórce odpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włocławekz dniem 1 lipca 2013 r. zostaje, tak jak w całej Polsce, wdrożony na terenie naszej Gminy nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tej pory to Gmina, a nie jak dotychczas mieszkaniec, staje się właścicielem

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włocławek
 
z dniem 1 lipca 2013 r. zostaje, tak jak w całej Polsce, wdrożony na terenie naszej Gminy nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tej pory to Gmina, a nie jak dotychczas mieszkaniec, staje się właścicielem odpadów. Oznacza to, że na swoje barki samorząd musi przejąć ciężar zarówno odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, jak i ich dalszego zagospodarowania. 
 Rada Gminy Włocławek pakiet tzw. uchwał „odpadowych” przyjęła w dniu 13 marca bieżącego roku. Jednak, z uwagi na konieczność zracjonalizowania przyjętych rozwiązań i ich zoptymalizowania, dwukrotnie 8 maja i 28 maja zostały one częściowo zmienione.
 Zmiany te dotyczą również zwiększenia stawki opłaty za odbiór odpadów. Wysokość opłaty została ustalona na poziomie:
 - 7.50 zł. od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 - 15.00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
Zmiana stawki wiąże się z koniecznością ponownego wypełnienia przez Właścicieli nieruchomości zamieszkałych Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosząc o zrozumienie potrzeby ponownego złożenia deklaracji informuję,że po ich dostarczeniu do Państwa w dniach  22-25 czerwca wraz z ulotką informacyjną,  wypełnione i podpisane deklaracje można: przekazać osobiście do Urzędu Gminy Włocławek, wysłać pocztą, przekazać sołtysowi ( pracownikowi Urzędu Gminy Włocławek) lub oddać pracownikom Urzędu Gminy Włocławek w trakcie zaplanowanych dyżurów według następującego harmonogramu:
24 czerwca 2013 r.: 
- świetlica w Świętosławiu  (dla mieszkańców Dobrej Woli i Świętosławia) w godz. 18.00 – 19.00,
5 lipca 2013 r.:
 -  Świetlica w Nowej Wsi (dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś) w godz. 18.00- 18.30,
- Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie (dla mieszkańców sołectw Kruszyn, Gróbce, Kruszynek, Kolonia Dębice, Markowo i Poddębice) w godz. 18.45-19.30,
6 lipca 2013 r.:
-  Świetlica w Smólsku (dla mieszkańców sołectwa Smólsk) w godz. 10.00-10.30.
-  Świetlica w Łagiewnikach (dla mieszkańców sołectw Łagiewniki i Ludwinowo) w godz. 11.00-12.00,
- Szkoła Podstawowa w Warząchewce Polskiej (dla mieszkańców Warząchewki Królewskiej, Warząchewki Nowej, Warząchewki Polskiej, m. Widoń, Wójtowskie i Pińczata) w godz. 12.15-13.00.
8 lipiec 2013 r:
- Szkoła Podstawowa w Modzerowie (dla mieszkańców Modzerowa, Józefowa, Wistki Królewskiej i m. Mostki) w godz. 16.00 – 17.00,
-  Zespół Szkół w Smólniku (dla mieszkańców sołectw Smólnik, Mursk, Ładne i Kosinowo) w godz. 17.15-18.15,
9 lipca 2013 r.:
-  Świetlica w Telążnej Leśnej (dla mieszkańców Telążnej Leśnej i Telążnej Starej) w godz. 16.00 do 16.30,
- Świetlica w Dębie Polskim (dla mieszkańców Dębów i Skoków) w godz. 17.00 – 17.30.
 W dniu 14 czerwca 2013 r. nastąpiło podpisanie umowy z przedsiębiorcą, wyłonionym 
w drodze publicznego przetargu, na realizację zadania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Włocławek na okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r., tj. PGK „Saniko” Sp. z o.o. z Włocławka.
 Harmonogram odbioru odpadów ustali Przedsiębiorstwo „Saniko”. Dostarczy również worki do selektywnej zbiórki odpadów, jak i pojemniki tym z Państwa, którzy ich nie posiadają. 
 Z uwagi na bardzo duży zakres i zasięg całego przedsięwzięcia miesiąc lipiec traktujemy jako okres przejściowy. W związku z tym proszę o zrozumienie i współdziałanie w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów.    
 
 
 
 
 Wójt Gminy Włocławek
      Ewa Braszkiewicz

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.