Logo Gmina Włocławek

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Włocławek

Mieszkańcy   Gminy Włocławek 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, ze zmianami)  zwołuję  II Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 18 grudnia  2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7. 
Serdecznie zapraszam. 
Włocławek  03.12.2014 r.  
 
 
Mieszkańcy   Gminy Włocławek 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, ze zmianami)  zwołuję  II Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 18 grudnia  2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7. 
Serdecznie zapraszam. 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia  II Sesji Rady Gminy Włocławek.
2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad. 
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
-     odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
-     przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr I/14 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 01.12.2014 r.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2014 r. 
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości. 
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  zwolnień 
w podatku od nieruchomości. 
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów  obliczania podatku rolnego. 
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek. 
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych. 
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok. 
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015-2033. 
13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2015 r.”
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Włocławek.
 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.