Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 26 listopada 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7

Zawiadomienie o  posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 26 listopada 2019 r.

Rozpoczęcie obrad Komisji  o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019r., poz. 506, ze zm.) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 26 listopada 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji
o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  posiedzenia Komisji w dniu 30.10.2019 r.      
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu
  na 2019 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zwolnień w podatku od  nieruchomości.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na terenie Gminy Włocławek.
 14. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 15. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 16. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 17. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 18. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.                                  

                                                                              

                                              

            Przewodniczący

                                                                                          Komisji BFPWiSE                  

      Bogusław Wrocławski                                    

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.