Logo Gmina Włocławek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7426
W sumie: 26605

Poradnik Interesanta

Informacje dla Interesantów.

 

 
  1. Godziny pracy kasy urzędu:

Poniedziałek od 8:00 do 14:00

Wtorek od 8:00 do 15:00

Środa od 8:00 do 14:00

Czwartek od 8:00 do 14:00

Piątek od 8:00 do 13:00

 

 

Obsługa 
osób doświadczonych trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się 
( słabosłyszących i głuchoniemych).
 
INFORMACJA 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
dotycząca realizacji obowiązku wynikającego z Art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 Obowiązująca ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprawnia osoby doświadczone trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się do m.in. skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
 Usługa taka jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, tzn. będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi pozwalającej na komunikowanie się, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, w terminie - z wyłączeniem sytuacji nagłych – co najmniej trzech dni roboczych przed tym zdarzeniem.
 Zgłoszenia należy dokonać w jednej z następujących form:
1) telefonicznie - nr tel. 54 230 53 55,
2) drogą pocztową na adres Urząd Gminy Włocławek, ul Królewiecka 7, 87-800 Włocławek,
3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek.
 Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Włocławek jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie wskazanym przez tę osobę lub terminie z nią uzgodnionym.  
 

Uwaga:
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się  z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy Włocławek nie musi być wcześniej zgłaszana.

 

Jak załatwić sprawę?

Wybierz dział lub typ sprawy , którą chcesz załatwić:

Kategoria: Ewidencja Ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt stały Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu stałego Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu czasowego Pobierz wniosek

 

Kategoria: Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportu                                                                     

 Instrukcja  Wniosek
Podatek leśny od osób prawnych   Instrukcja  Wniosek
Podatek leśny od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek
Podatek rolny od osób prawnych  Instrukcja  Wniosek
Podatek rolny od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek
Podatek od posiadania psów  Instrukcja X
Podatek od nieruchomości od osób prawnych  Instrukcja  Wniosek
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-36

Kategoria: Gospodarka komunalna

Dodatek mieszkaniowy                                                                                      

 Instrukcja  Wniosek
Nadanie numeru porządkowego posesji  Instrukcja  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-49

Kategoria: Działalność gospodarcza

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej                         

 Instrukcja  Wniosek
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek
Wznowienie działaności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek
Zawieszenie działalności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-36

Kategoria: Działalność regulowana

Wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych                       

 Instrukcja

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-32

Kategoria: Budownictwo

Ustalenie warunków zabudowy                                                 

 Instrukcja  Wniosek

Przeniesienie warunków zabudowy                                           

   Wniosek

Zmianę decyzji o warunkach zabudowy                                     

   Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-37

Kategoria: Ochrona środowiska

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...   

   Instrukcja   Wniosek
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów

   Instrukcja  

  Wniosek
Wniosek o demontaż, transport, utylizację eternitu

   

Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-32

Kategoria: Drogi gminne

Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

 Instrukcja  Wniosek
Wydanie zezwolenia na czasowe ustawienie tablicy reklamowej w pasie drogowym  Instrukcja  Wniosek
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  Instrukcja  Wniosek

Wnioski - o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wnioski do poprania

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-37

Wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Włocławek

Zarządzeniem Nr 3/10 z dnia 15 lutego 2010r., Wójt Gminy Włocławek uregulował zasady wynajmowania sali konferencyjnej oraz wysokość opłat za wynajem. Podmioty, które chcą wynająć salę konferencyjną zobowiązane są wystąpić do Wójta z prośbą / forma pisemna / o wynajęcie sali określając jednocześnie cel, termin oraz przewidywaną liczbę osób. Pozytywne rozpatrzenie prośby jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wynajem sali oraz podpisaniem Umowy.

Wójt gminy zaprasza

<p>Ewa Braszkiewicz</p>

Ewa Braszkiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek w godz. 09:00 - 16:00

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.