Logo Gmina Włocławek

Gospodarka odpadami

Od dnia 1 lipca 2013r. musi rozpocząć funkcjonowanie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Od tej chwili, inaczej niż dotychczas, wyglądać będzie gospodarka odpadami. Między innymi, zmiany będą dotyczyły tego, że obowiązek podpisania umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów przejmie gmina. 

 
Gmina, w drodze otwartego i konkurencyjnego przetargu, wyłoni firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 
 
Tą drogą chcemy przybliżyć Mieszkańcom naszej gminy,w możliwie szeroki sposób, nowe zadania i obowiązki dotyczące gospodarki odpadami, które na samorządy nałożyły przepisy prawa.
 
 
Wzory dokumentów do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłat

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia o dodatkowym odbiorze

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/127/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w/w opłaty należy uiszczać w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi wyliczona przez Państwa miesięczna opłata zawarta w złożonej w Urzędzie Gminy Włocławek deklaracji.  Nie otrzymają Państwo faktury lub decyzji. Złożona deklaracja stanowi podstawę do uiszczania opłaty.

 

Opłaty można uiszczać:

- rachunek bankowy Urzędu Gminy Włocławek –
nr konta 02 9550 0003 2001 0070 0711 0046,

- w kasie Urzędu Gminy Włocławek,

- inkasentowi – Pracownikowi Urzędu Gminy Włocławek przy odczycie licznika wody.

 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PODDĘBICE

GMINA WŁOCŁAWEK.

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od dnia 2 grudnia 2013 r. w każdą środę od 7:30 do 15:30 oraz w sobotę od 8:00 do 13:00

 

W PSZOK odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

 

1) odpady  ulegające  biodegradacji, a  w  szczególności:  odpady  zielone  (z  wyjątkiem odpadów  zielonych   pochodzących z  pielęgnacji   zieleńców,  parków,  ogrodów   przy firmach, ośrodkach zdrowia, szkołach itp., boisk, placów do uprawiania sportów, placów rekreacyjnych,  placów   zabaw,   cmentarzy,  pasów   zieleni  przy  ulicach  oraz  innych otwartych terenów publicznych) oraz inne odpady nadające się do kompostowania (biodegradowalne) ;

2)  makulatura;

3) zużyte opony w ilości do 4 szt. przypadającej na właściciela nieruchomości w roku kalendarzowym;

4)  zużyte baterie;

5)  zużyte akumulatory;

6)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3 przypadającej na właściciela nieruchomości w roku kalendarzowym;

9)  pozostałe odpady, w tym zimny popiół.

 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XVI/130/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca  r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Mapa dojazdu do PSZOK

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.