Logo Gmina Włocławek

News

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Włocławek

07.02.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXII  Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  XXII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXI/16 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia  14.12.2016r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/289/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich  wykorzystania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za 2016 rok. 
 11. Przedłożenie sprawozdania Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

 

Stosownie do przepisów  art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.