Logo Gmina Włocławek

News

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

20.06.2017

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nr konkursu LGD: 4/2017
Termin składania wniosków: od dnia 17 lipca 2017r. do dnia 4 sierpnia 2017r. do godz.14.00
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do 15.30
środa od 8.00 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka).
Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
Forma wsparcia: premia.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 10 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit dostępnych środków w ramach naboru 700 000,00 PLN
Kwota wsparcia równa: 50 000,00 zł
Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej (tj. równej ilości punktów uzyskanej przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg kryteriów wyboru) o miejscu na Liście operacji wybranych decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.
Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
3. Wzór Biznesplanu.
4. Biznesplan tabele finansowe.
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznes planu.
6. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikiem.
7. Wzór formularza wniosku o płatność.
8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
9. Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty.
10. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
12. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
13. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW). Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej.
14. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD.
15. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.