Logo Gmina Włocławek

News

W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Włocławek. Programy zdrowotne realizowane w Gminie Włocławek w 2017 r.

05.09.2017

W celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Włocławek przeprowadzenia - w możliwie szerokim zakresie - badań profilaktycznych z inicjatywy Wójta Gminy Włocławek, Gmina Włocławek przystąpiła do realizacji w 2017 r. trzech programów profilaktycznych, które ogłosiło Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Wyrażenie woli  przystąpienia do programów profilaktycznych samorząd Gminy Włocławek zadeklarował w 2016 r. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego w 2017 r. konkursu na realizację programów  przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Włocławek została Partnerem i będzie realizować w bieżącym roku następujące programy profilaktyczne:

1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

3. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”.

Cele poszczególnych programów, docelowe grupy odbiorców programów, liczba uczestników programów, terminy realizacji, bezpośredni realizatorzy oraz koszty.

1. Celem Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim jest przeprowadzenie szczepień ochronnych osób dorosłych powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej.

Programem tym w Gminie Włocławek może zostać objętych 30 osób. Bezpośrednim realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie, w którym będą udzielane świadczenia. Osoby uczestniczące w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Realizacja programu rozpoczęta.

Telefon kontaktowy do SPZOZ w Kruszynie: 54 252-84-93.

2. Celem Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim jest przeprowadzenie szczepień ochronnych dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej.

Programem tym w Gminie Włocławek może zostać objętych 50 dzieci. Bezpośrednim realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie, w którym będą udzielane świadczenia. Rodzice dzieci uczestniczących w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Realizacja programu rozpoczęta.

Telefon kontaktowy do SPZOZ w Kruszynie 54 252-84-93.

3. Celem Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim jest przeprowadzenie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg oraz badań diagnostycznych na obecność przeciwciał  anty-HCV. Program nie zakłada ograniczeń wiekowych. Oznacza to, że mogą do niego przystąpić zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Programem tym w Gminie Włocławek może zostać objętych 150 osób. Bezpośrednim realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Zaznaczyć należy, że o realizację tego programu mogły ubiegać się tylko te ośrodki, które  w zakresie leczenia chorób zakaźnych spełniają szczególne kryteria. Ośrodek Zdrowia  w Kruszynie nie ubiegał się o realizację tego programu.

Sposób realizacji programu dla mieszkańców gminy Włocławek polegał będzie na przeprowadzeniu badań wyjazdowych (w Smólniku i w Kruszynie). Termin i miejsce przeprowadzenia badań zostanie szczegółowo ustalony z SPZOZ w Rypinie i podany do wiadomości mieszkańców. Osoby uczestniczące  w programie nie ponoszą żadnych kosztów.

Wstępny termin przeprowadzenia badań zaplanowano na miesiąc listopad. Nabór do programu został rozpoczęty. Koordynatorem realizacji uczestników do programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek oraz  Urząd Gminy Włocławek.

Telefony kontaktowe w sprawie szczegółów realizacji programu i prowadzonego naboru:

- Ośrodek Zdrowia w Kruszynie 54 252-84-93;

- Ośrodek Zdrowia w Smólniku  54 253-16-20;

- Urząd Gminy Włocławek          54 230-53-00; 230-53-55

Całkowite koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w 2017 r. wyniosą nie więcej niż 33 000 zł. Poniesie je w równych częściach Gmina Włocławek  i Województwo Kujawsko-Pomorskie.

/SG/

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.