Logo Gmina Włocławek

News

ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

30.11.2017

Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 21 ust.1 Statutu Gminy Włocławek  zwołuję obrady  XXX Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie  12:00   w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Włocławek.

2.Stwierdzenie quorum i wybór sekretarzy obrad.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad:

  • odczytanie tekstu,
  • przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu Nr XXIX/17 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia  23.11.2017 r. 

5.Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2017 r.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2018 – 2038.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Włocławskiemu na wykonanie zadania publicznego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn   etap II od km 1+342 do km 2+518”.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.

15.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Włocławek na 2018 r.

16.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

17.Przedłożenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej  Rady Gminy Włocławek  na 2018 r.

18.Przedłożenie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek  na 2018 r.

19.Przedłożenie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Włocławek  na 2018 r.

20.Interpelacje i wnioski radnych.

21.Zapytania i wolne wnioski.

22.Uroczyste wręczenie odznaczenia „ Honorowy Obywatel  Gminy Włocławek”.

23.Uroczyste wręczenie odznaczeń „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.

24.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.