Logo Gmina Włocławek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7273
W sumie: 150328

News

ZAWIADOMIENIE O XXXI SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

13.02.2018

Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 21 ust.1 Statutu Gminy Włocławek  zwołuję obrady  XXXI Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu  21 lutego 2018 r. o godzinie  13:30   w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad  XXXI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie  porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu,
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXX/17 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 14.12.2017 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2018 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/233/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2018 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Gminie Włocławek.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dąb Wielki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej w miejscowości Kosinowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej w miejscowości Kruszynek.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej w miejscowości Kruszynek.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za rok 2017.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek za 2017 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej za 2017 r.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Włocławek za 2017 rok.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek w 2017 r.
 21. Interpelacje i wnioski radnych.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Pobierz skan

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.