Logo Gmina Włocławek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5835
W sumie: 136315

News

INFORMACJA WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

28.02.2018

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. zakończył się nabór zgłoszeń na program EKOpiec 2018, dzięki któremu można uzyskać dotację na wymianę pieca w wysokości 4 000 zł.

Spośród wszystkich zapisanych dotację otrzyma 10 osób.

Losowanie odbędzie się w dniu 08 marca 2018 r. o godz. 10:00 na sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Wylosowane zostaną dwie listy: pierwsza podstawowa i druga rezerwowa.

Osoby wylosowane z listy podstawowej zobowiązane będą w terminie do 15 marca 2018 r. do godz. 15:30 złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy.

W przypadku gdy wylosowana na liście podstawowej osoba zrezygnuje z dotacji lub nie złoży wymaganego wniosku o udzielenie dotacji w wyznaczonym wyżej terminie, jego miejsce zajmie następna w kolejności osoba wylosowana z listy rezerwowej.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami będą dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy i na stronie internetowej Gminy Włocławek. - link

UWAGA !!! Poniżej znajdują się informacje na jakie piece zostanie przyznana dotacja.

1.  Dotacja udzielana będzie na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

 • kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust. 3,
 • kotły gazowe, o których mowa w ust. 4,
 • kotły olejowe, o których mowa w ust. 4,
 • kotły elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

2.  Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

3. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

 • klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub,
 • 2)  klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne,
 • 3)  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

4.   Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

5.    Wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:

 • certyfikatu zgodności lub
 • świadectwa/zaświadczenia badań lub
 •  etykiety efektywności energetycznej lub
 •  wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
 • deklaracji zgodności.

6.   Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie.

7.  Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

8.    Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

9.   Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.