Logo Gmina Włocławek

News

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

28.03.2019

  1. Wójt Gminy Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie uchwały nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 4889).

  2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w Urzędzie Gminy Włocławek pisemny wniosek oraz następujące załączniki:

l) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób wniosek podpisany powinien być przez wszystkich współwłaścicieli;

2) kopię ostatecznej decyzji i o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;

3) podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis wraz
z wnioskiem o udzielenie dotacji, zobowiązane są przedłożyć:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53. poz. 311 z późn. zm.).

3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Włocławek według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.