Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 982

XIV Sesja Rady Gminy Włocławek

30.10.2019

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Włocławek  

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zmianami ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 5 listopada 2019 r. o godzinie 15:00 siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIV  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XIII/19 Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 27.09.2019 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu
  na 2019 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek o wyrażeniu woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Włocławek przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru
  i granic aglomeracji Włocławek.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zaliczenia drogi
  do kategorii dróg gminnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania doraźnej komisji – Komisji ds. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Włocławek oraz projektu uchwały w sprawie Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
 11. Przedłożenie sprawozdania Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o  wolontariacie, na rok 2020”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek  w sprawie uchwalenia
  „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, na rok 2020”.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Włocławek.
 14. Informacja Wójta Gminy Włocławek dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.