Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 36

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. - Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.

10.01.2019

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 10 stycznia 2019 r. 


  
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia. 

I. Rodzaj zadania w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
    1. Zadanie publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a: 
  
-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”. 

  
2. Dofinansowanie zadania 
-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”. 
obejmować będzie tylko: 
1)    koszty transportu; 
2)    koszty wstępu do obiektów kultury, 
3)    koszty biletów na spektakle teatralne, wystaw teatralnych, 
4)    koszty prelekcji o teatrze, 
5)    koszty wyżywienia, noclegów, 
6)    ubezpieczenie. 
  
II. Kwota na zadanie ogółem – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

więcej

Wspólne kolędowanie z Zespołem Folklorystycznym "Smólnik" - sołectwa Dąb Mały i Skoki Duże

08.01.2019

W dniu 5 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Dębie Polskim na wspólnym kolędowaniu spotkały się dwa sołectwa Dął Mały i Skoki Duże oraz Wójt Gminy Włocławek Magdalena Korpolak - Komorowska i Radni Rady Gminy Włocławek. Zespół Folklorystyczny „Smólnik” zaprezentował swój program artystyczny śpiewając najpiękniejsze i najbardziej znane kolędy wprowadzając zebranych mieszkańców w wyjątkowy nastrój.

 

więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.

03.01.2019

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia.

 

I. Rodzaj zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

1. Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

 

  1. Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2019 r.”,

 

  1. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r.”,

 

  1. „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2019 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

 

  1. „Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.

03.01.2019

Ogłoszenie

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) z terenu Gminy Włocławek (gmina wiejska) w trybie art. 15 ust. 2d i 2f wyżej wymienionej ustawy do wskazania osób do składu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Włocławek w 2019 r. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Osoba wskazana:

  1. nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie;
  2. nie może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz dane organizacji podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu lub przesłać scan drogą elektroniczną na adres urzad@gmina.wloclawek.pl do dnia 28 stycznia 2019 r.

W załączeniu druk zgłoszenia oraz druk odnośnie danych organizacji.

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach w 2019 r.

więcej

Obrazek dla news_730

Strażackie spotkanie opłatkowe w OSP Smólnik

23.12.2018

 

14 grudnia br. o godzinie 15:00 w remizie OSP w Smólniku odbyło się "Strażackie spotkanie opłatkowe"

Strażacka Wigilia jest tradycją kultywowaną od wielu lat. Spotykali się na niej druhowie z Powiatu włocławskiego oraz wielu zaproszonych gości - wójt Gminy Włocławek Magdalena Korpolak – Komorowska, starosta włocławski Roman Gołębiewski, Członek Zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Wojewódzkie w Toruniu druh Piotr Tomaszewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Jacek Kaczmarek, Komendant PSP we Włocławku brygadier Robert Wiśniewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólniku Marzenna Kwiatkowska z nauczycielami,  wójtowie i burmistrzowie z sąsiednich gmin, radni, strażacy z powiatu włocławskiego.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.