Logo Gmina Włocławek

Obrazek dla news_1681

Umowa o powierzenie grantu na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap”

21.01.2022

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zawarto umowę o powierzenie grantu nr UM_ŚG.273.4.036.2021 na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap” nr ŚG-JRP.051.1.3.2021 w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na alta 2014 –2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Pana Piotra Całbeckiego a Gminą Włocławek reprezentowaną przez Panią Magdalenę Korpolak – Komorowską.
 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 913 198,99 zł. Dofinansowanie opiewa na kwotę 746 174,89 zł.

więcej

Obrazek dla news_1679

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 stycznia 2022 r.

21.01.2022

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, Dz. U. 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.


I. Cel konkursu.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Włocławek. Uczestniczenie mieszkańców Gminy Włocławek w wydarzeniach kulturalnych ma służyć integracji środowisk lokalnych...

więcej

Obrazek dla news_1678

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 stycznia 2022 r.

21.01.2022

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r.
poz. 1057, Dz. U. 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia.

 

  1. Cel konkursu.

    Celem konkursu jest przede wszystkim:

- promowanie uprawiania sportu,

-promowanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Włocławek,

- upowszechnianie sportu i aktywizacja wszystkich środowisk...

więcej

Obrazek dla news_1674

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.