Logo Gmina Włocławek

GOPS Włocławek

INFORMACJE OGÓLNE    

 

        W strukturach Urzędu Gminy Włocławek działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kierownikiem jest Pani Elżbieta Grzegórska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku jest jednostką organizacyjną zajmującą się sprawami pomocy społecznej.

        Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów a także realizuje rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku został powołany na podstawie Uchwały Nr. VIII)43)90 Gminnej Rady we Włocławku z dnia 7 marca 1990 roku.

 

        Zadaniem ośrodka jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej , której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

 W ciągu ostatnich lat zauważamy zwiększenie rozpiętości między potrzebami osób i rodzin a możliwościami ich zaspokajania , jak również zagubienie i bezradność u pewnej - znacznej grupy. Osoby te nie są na tyle mobilne, energiczne i zaradne aby zaadaptować się do nowych warunków , znaleźć w nowej rzeczywistości miejsce dla siebie i swojej rodziny. Obserwuje się , iż krąg osób i rodzin potrzebujących różnego rodzaju wsparcia , a także utrzymujących się ze świadczeń pomocy społecznej poszerza się. Wynika to przede wszystkim z wysokiego wskaźnika bezrobocia oraz niewielkich możliwości zatrudnienia. . Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się grupa osób potrzebujących pomocy. Są to nie tylko ludzie starzy i niepełnosprawni , ale także w dużej mierze młodzi, zdrowi, lecz bezrobotni, bezdomni, chorzy , osoby nadużywające alkoholu, zagubieni i bezradni w wychowywaniu dzieci.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
Telefon: (54) 230-53-47
Fax: (54) 230-53-40

Kierownik
tel. 54 230 53 47

Elżbieta Grzegórska

 

Glówny księgowy
tel. 54 230 53 46

Joanna Korpolak

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
tel. 54 230 53 48

Monika Wasilewska


Starszy pracownik socjalny
tel. 54 230 53 47


Elżbieta Trzeciak

DOSTĘPNE MATERIAŁY

UCHWAŁA Nr XIV/115/16 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GOPS

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.