Logo Gmina Włocławek

Rada Społeczna SPZOZ

Przy Zakładzie  działa Rada Społeczna, powołana przez Radę Gminy Włocławek  jako organ inicjujący i opiniodawczy dla Rady Gminy Włocławek ,a dla Dyrektora Zakładu jako organ doradczy .Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rada Gminy Włocławek.


Rada Społeczna składa się z 8 osób, w tym:
a.)    przewodniczącego którym jest Wójt Gminy Włocławek lub osoba przez niego wyznaczona ,
b.)    przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
c.)    przedstawicieli Rady wyłonionych przez Radę Gminy Włocławek w liczbie 6 osób, przy czym członkiem Rady nie może być pracownik Zakładu.


Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Rada  odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Rada Społeczna podejmuje rozstrzygnięcia oraz opinie i wnioski w formie uchwał.Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną.

Skład Rady Społecznej - kadencja 2019 - 2023

 • Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy - Przewodnicząca
 • Pan Daniel Wojciechowski - Przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Elżbieta Sadowska 
 • Irena Muszyńska
 • Damian Świerzyński
 • Sławomir Kwiatkowski
 • Tomasz Nowacki
 • Bogusław Wrocławski

Skład Rady Społecznej - kadencja 2015 - 2019

 • Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy - Przewodnicząca
 • Stanisław Ataniel - Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Tomasz Karkosik
 • Andrzej Spychalski
 • Elżbieta Sadowska
 • Wanda Olejniczak
 • Jan Brzeziński
 • Irena Muszyńska

Skład Rady Społecznej - kadencja 2011 - 2015

 • Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy - Przewodnicząca
 • Mieczysław Ochmański - Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Stanisław Ataniel
 • Feliks Bogdanowicz - członek Rady Społecznej do dnia 11 sierpnia 2012 r. Członkostwo wygasło z powodu śmierci.
 • Tomasz Karkosik
 • Witold Makaro
 • Elżbieta Sadowska
 • Waldemar Zawadzki - członek Rady Społecznej do dnia 1 grudnia 2012 r. Członkostwo wygasło z powodu śmierci.
 • Jan Brzeziński - członek Rady Społecznej od dnia 21 października 2013 r. (Uchwała Nr XXIV/244/13)
 • Irena Muszyńska - członek Rady Społecznej od dnia 21 października 2013 r. (Uchwała Nr XXIV/244/13)

Skład Rady Społecznej - kadencja 2007 - 2011

 • Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy - Przewodnicząca
 • Mieczysław Ochmański - Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Stanisław Ataniel
 • Feliks Bogdanowicz
 • Tomasz Karkosik
 • Witold Makaro
 • Elżbieta Sadowska
 • Waldemar Zawadzki

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.