Logo Gmina Włocławek

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „ Czas na aktywność”

Zaproszenie na  konsultacje społeczneOgłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „ Czas na aktywność”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku przygotowuje się do realizacji projektu systemowego w roku 2014

Zaproszenie na  konsultacje społeczne
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego 
pn. „ Czas na aktywność”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku przygotowuje się do realizacji projektu systemowego w roku 2014 pn. „Czas na aktywność”.
Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 i współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok. 
  • Celem Projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia.
  • W ramach Projektu oferowane będą: kursy, treningi kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. 
  • Projektem zostanie objętych 38 osób. Projekt ten będzie skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, młodzieży od 15 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
  • Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat. Dla grupy tych osób przewiduje się realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie kursów zawodowych.   
 
W związku z zaplanowaną realizacją w/w projektu GOPS Włocławek zaprasza mieszkańców gminy Włocławek do konsultacji społecznych, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb lokalnej społeczności. 
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 20 sierpnia do 27 sierpnia 2013 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, drogą pocztową, mailową lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze GOPS w godzinach od 8:00 do 15:00 pokój nr 5. Opiekunem projektu na etapie tworzenia diagnozy i naboru jest p. Dominika Buze tel. (54) 230-53-47 , e-mail: gops@gmina.wloclawek.pl 
 
 
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włocławku 
Elżbieta Grzegórska
 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.