Logo Gmina Włocławek

Obrazek dla news_1615

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 3

01.12.2021

     Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

     W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

więcej

Obrazek dla news_1613

PODATKI LOKALNE W GMINIE WŁOCŁAWEK NA PRZYSZŁY ROK BEZ ZMIAN

01.12.2021

      W dniu 29 listopada 2021 roku odbyła się XL Sesja Rady Gminy Włocławek. Jedną z najważniejszych kwestii, nad którymi obradowali Radni Gminy Włocławek były stawki podatków lokalnych na przyszły rok. Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska, mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Włocławek wnioskowała, aby podatki lokalne pozostały na tym samym poziomie jak w roku poprzednim. Tym bardziej, że nadal panuje trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19 co w znaczący sposób wpływa na życie i funkcjonowanie całej społeczności. Przychylając się do uzasadnionego wniosku Pani Wójt Radni Gminy Włocławek jednogłośnie zagłosowali za utrzymaniem stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie.

więcej

Obrazek dla news_1610

ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GMINIE WŁOCŁAWEK

26.11.2021

        W dniu 25 listopada br. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Włocławku, podczas którego podsumowano mijającą kadencję 2016 – 2021 oraz wybrano nowy skład Zarządu, Delegatów na Zjazd Oddziału i Komisję Rewizyjną.

      Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak – Komorowska została wybrana Członkiem Zarządu Oddziału Gminnego, natomiast Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Pan Zbigniew Reniecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego.

więcej

Obrazek dla news_1609

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WŁOCŁAWEK

25.11.2021

          1 listopada br. w Gminie Włocławek rozpoczęła się realizacja dwóch projektów miękkich:

  1. "Od pomysłu do realizacji” – projekt realizowany w świetlicy Józefowo;
  2. „Aktywność i współpraca – opłaca” – projekt realizowany w świetlicy Dąb Polski.

      Uczestnicy projektów to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wiek 18+) lub osoby z otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze), zamieszkujące obszar Gminy Włocławek.

więcej

Obrazek dla news_1597

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej

17.11.2021

Szanowni mieszkańcy,

informuję, że z dniem 17 listopada 2021 r. Urząd Gminy Włocławek oddaje do Państwa dyspozycji nową platformę Biuletynu Informacji Publicznej. Nowa strona dostępna jest pod adresem nowy.bip.gmina.wloclawek.pl. Wymiana starej strony na nową nastąpi 17 grudnia 2021 r.

Nowa forma BIP jest kolejnym krokiem w celu usprawnienia obsługi mieszkańców Gminy Włocławek, zatem Państwa opinia odnośnie nowego projektu będzie dla nas kluczowa. Dlatego też utworzyliśmy nowy adres skrzynki elektronicznej pomoc-bip@g.wloclawek.pl na który mogą państwo przesyłać swoje opinie oraz uwagi. Część informacji na nowej praformie kieruje jeszcze do starych zasobów (zakładka archiwum bip). Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona BIP po dniu 17 grudnia 2021 r. będzie nadal dostępna jako archiwum online. Dziękujemy za wyrozumiałość oraz zachęcamy do nadsyłania opinii i uwag.

Wójt Gminy Włocławek

więcej

Obrazek dla news_1608

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Włocławek

24.11.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1843 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XL Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 29 listopada 2021 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.