Logo Gmina Włocławek

ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

Włocławek  29.11.2018 r.  

ROR.0002.3.2018

                                                                      

Mieszkańcy  Gminy Włocławek   

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję IV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00  siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 19.11.2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr II/18 z obrad II Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 28.11.2018r.
 6. Przyjęcie protokołu nr III/18 z obrad III Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29.11.2018 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania Radnym Gminy Włocławek oraz diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad  przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.