Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienia o komisjach

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, ze zm.) oraz § 69 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 26 listopada 2020 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.

więcej

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 1219, zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie w dniu 26 października 2020 r.
o godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

więcej

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 1219, zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego które odbędzie w dniu 14 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 1219, zwołuję wspólne nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

więcej

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz § 69 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 9 czerwca 2020 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.

więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz § 69 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 10 czerwca 2020 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 14:45 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

więcej

Zaproszenie na obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.z 2019 r. poz. 506, ze zm.)  oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 z poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 17 stycznia 2020 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,  ul.  Królewiecka 7. Serdecznie  zapraszam.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 8:30 w siedzib

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Odbędzie się  w dniu  25 listopada 2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 26 listopada 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7

Zawiadomienie o  posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 26 listopada 2019 r.

Rozpoczęcie obrad Komisji  o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7

więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocł

Włocławek  17.05.2019r

ROR.0012.6.2019

                                                                                 

                                                                                              Pan/Pani

                                                                                              Radny/a Gminy Włocławek

 

            Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 99, poz. 1656 poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu  
27 maja 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 28 maja 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7

Włocławek  17.05.2019 r.

ROR.0012.6.2019

 

Pan/Pani

Radny/a Gminy Włocławek

             

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 28 maja 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, 9 października 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

ROR.0012.7.2019

            Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 99, poz. 1656 poźn. zm.) zwołuję wyjazdowe  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu  9 października 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 26 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 26 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

 

 

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 99, poz. 1656 poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu  25 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

   

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 99, poz. 1656 poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu  25 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

           

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 z poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,  ul.  Królewiecka 7. Serdecznie  zapraszam.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, w dniu 8 kwietnia 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek

Włocławek, dnia 29 marca 2019 r.

ROR.0012.4.2019

 

 

            Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
w dniu 8 kwietnia 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7.
Serdecznie zapraszam.

więcej

Zawiadomienie posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, w dniu 4 kwietnia 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek

Włocławek, dnia 29 marca 2019 r.

ROR.0012.4.2019

 

 

            Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
w dniu 4 kwietnia 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7.
Serdecznie zapraszam.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek

Włocławek  15.03.2019 r.

ROR.0012.4.2019

 

Pan/Pani

Radny/a Gminy Włocławek

             

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek

Włocławek 15.03.2019 r.

ROR.0012.6.2019

Pan/Pani

Radny/a Gminy Włocławek

           

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 z poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,  ul.  Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.