Logo Gmina Włocławek

ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

Włocławek  04.02.2019 r.  

ROR.0002.6.2019                               

Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję VI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 14:00  siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Włocławek  04.02.2019 r.  

ROR.0002.6.2019                               

Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję VI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 14:00  siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr V/18 z obrad V Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 12.12.2018 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 8. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych  na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2019-2021.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej Uchwałę Nr  V/35/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. oraz zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 13. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Programu wspierania rodziny za 2018 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za 2018 r.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włocławek, w 2018 r.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.