Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek

Włocławek  15.03.2019 r.

ROR.0012.4.2019

 

Pan/Pani

Radny/a Gminy Włocławek

             

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia. 
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 08.02.2019 r. i wspólnego posiedzenia komisji w dniu 20.02.2019 r. 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu
  na 2019 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Włocławek.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.                                  

 Przewodniczący

Komisji BFPWiSE

 Bogusław Wrocławski 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.