Logo Gmina Włocławek

ZAWIADOMIENIE O IX SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

Włocławek  17.04.2019 r.

ROR.0002.9.2019

                                                                      

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję IX Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IX  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr VIII/19 z obrad VIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu
  27.03.2019 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Włocławek projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włocławek”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu
  na 2019 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 9. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.
 10. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 11. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2019 r.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz.506), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.