Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 z poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,  ul.  Królewiecka 7. Serdecznie  zapraszam.

  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.  
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Omówienie i podsumowanie  ferii zimowych 2019.
 6. Przedstawienie propozycji planów na przerwę wakacyjną 2019.
 7. Informacja dotycząca egzaminów gimnazjalnych oraz strajku nauczycieli.
 8. Informacja dotycząca naboru uczniów do szkół na terenie Gminy Włocławek.
 9. Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. 
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Włocławek projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włocławek”.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.               

 

 

    Przewodnicząca

   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

 

Magdalena Nowak

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.