Logo Gmina Włocławek

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich w dniu 28 maja 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7

Włocławek  17.05.2019 r.

ROR.0012.6.2019

 

Pan/Pani

Radny/a Gminy Włocławek

             

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 ze zm.) zwołuję  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich  w dniu 28 maja 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia  26.04.2019r.    
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu
  na 2019 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.                                

                                                                                Przewodniczący

                                                                 Komisji BFPWiSE                             

                                                           Bogusław Wrocławski                           

 

 

 

Stosownie do przepisów  art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r.  poz. 506.) , pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.