Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o X SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK W DNIU 30 MAJA 2019 R. O GODZINIE 14:00 21.05.2019

Włocławek  20.05.2019 r.

ROR.0002.10.2019

                                                                      

Mieszkańcy Gminy Włocławek  

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję X Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 30 maja  2019 r. o godzinie 14:00 siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad X  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr IX/19 z obrad IX Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia  29.04.2019 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 8. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
 9. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Włocławek na lata 2018 – 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włocławek.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2018 r. 
 13. Przedstawienie  Oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.