Logo Gmina Włocławek

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie.

 

Serdecznie zapraszam.               

Zbigniew Reniecki                  

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XV/19 z obrad XV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu
  12.12.2019 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2036.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Włocławek na 2020 r.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich Rady Gminy Włocławek  na 2020 r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek  na 2020 r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu  pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Włocławek  na 2020 r.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Uroczyste wręczenie aktu nadania i legitymacji dla uhonorowanych tytułem „Zasłużony Dla Gminy Włocławek”.
 22. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.