Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XVIII SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK W DNIU 25 LUTEGO 2020 R. O GODZINIE 12:00

ROR.0002.18.2020

 

Mieszkańcy Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 25 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. 

 

Serdecznie zapraszam.

 

 

ROR.0002.18.2020                               

Mieszkańcy Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 25 lutego 2020 r.
o godzinie 12:00
siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. 

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XVI/19 z obrad XVI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu
  12.12.2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr XVII/19 z obrad XVII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu
  30.12.2019. r.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Włocławek w oparciu
  o Raport roczny 2019  o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
 7. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2036.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych w dniach 10 stycznia
  2020 r. do dnia 29 stycznia 2020 r. konsultacji z mieszkańcami Gminy Włocławek w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Włocławek.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Włocławek.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla gminnych instytucji  oraz nadania jej statutu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Włocławek na rok szkolny 2019/2020.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 16. Rozpatrzenie   projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek na cele niezwiązane  z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2020 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej wniosku o kontrolę działalności Wójta Gminy Włocławek.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za rok 2019.
 25. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Włocławek za 2019 r.
 26. Sprawdzanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw  Europejskich za 2019 r.
 28. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2019 r.
 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia
  i Spraw Społecznych za 2019 r.
 30. Interpelacje radnych.
 31. Zapytania radnych.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

 

       Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

    Zbigniew Reniecki

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.