Logo Gmina Włocławek

Inwestycje drogowe

Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie (odcinek od skrzyżowania z DK62)

W dniu 19 lutego 2020 zostało zlecone Panu Zbigniewowi Mańko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Geodezyjno – Kartograficzna GEOMIAR z siedzibą we Włocławku – wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz ustalenie granic władania na kwotę 4 000,00 zł brutto.

W dniu 30 marca 2020 r. została zawarta umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji jest Zakład Remontowo – Budowlano – Drogowe mgr inż. Urszula Kędzierska z siedzibą we Włocławku na kwotę 2 460,00 zł brutto.

Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

więcej

Budowa chodnika w Warząchewce Nowej (fundusz sołecki)

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Produkcja Usługi Handel DAR POL Dariusz Rapciewicz z siedzibą w Tupadły. Wartość inwestycji: 40 063,52 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

więcej

Budowa drogi gminnej działka 162 w Łagiewnikach (fundusz sołecki)

W wyniku zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych Wykonawców oraz upublicznionego na stronie Biuletynu informacji Publicznej – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji: 68 566,25 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

więcej

Budowa chodnika Warząchewka Królewska – Płaszczyzna (fundusz sołecki)

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Produkcja Usługi Handel DAR POL Dariusz Rapciewicz z siedzibą w Tupadły. Wartość inwestycji: 18 119,44 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo (fundusz sołecki)

W dniu 17 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji jest Zakład Remontowo – Budowlano – Drogowe mgr inż. Urszula Kędzierska z siedzibą we Włocławku na kwotę 1 476,00 zł brutto.

Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z tytułu wyłączeń gruntów rolnych w produkcji przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W dniu 3 marca 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna – Bartnica (fundusz sołecki)

W trakcie prace projektowe.

W dniu 19 lutego 2020 zostało zlecone Panu Zbigniewowi Mańko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Geodezyjno – Kartograficzna GEOMIAR z siedzibą we Włocławku – wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz ustalenie granic władania na kwotę 4 200,00 zł brutto.

więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR DAR z siedziba w Makówcu. Wartość inwestycji: 59 167,18 zł brutto.

więcej

Przebudowa drogi w Gróbcach

W wyniku rozeznania rynku (oszacowanej wartości zamówienia) - w dniu 30 marca 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji jest Zakład Remontowo – Budowlano – Drogowe mgr inż. Urszula Kędzierska z siedzibą we Włocławku na kwotę 1 845,00 zł brutto.

więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Mały

W wyniku zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych Wykonawców oraz upublicznionego na stronie Biuletynu informacji Publicznej – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji: 69 093,71 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

więcej

Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa – Wieś od km 0+012 do 0+644 i od km 0+290 do km 0+644 oraz od km 0+997 do km 2+504 długości 2 139 m Gmina Włocławek

Inwestycja podzielona jest na dwa zadania:

Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1 861 m Gmina Włocławek

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś – ul. Rubinowa od km 0+000 do km 0+290 Gmina Włocławek

więcej

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+560 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska gmina Włocławek

Inwestycja podzielona jest na dwa zadania:

Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Warząchewka Polska

Zadanie nr 2: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+560 do km 1+630 w miejscowości Warząchewka Polska

więcej

Budowa chodnika w centrum wsi w miejscowości Warząchewka Królewska

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Produkcja Usługi Handel DAR POL Dariusz Rapciewicz z siedzibą w Tupadły. Wartość inwestycji: 54 748,04 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.