Logo Gmina Włocławek

Inwestycje kubaturowe

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna

W wyniku przetargu nieograniczonego - w dniu 22 listopada 2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy BUDPAL Paweł Rusicki z siedzibą we Włocławku. Wartość robót: 273.900,50 zł. Termin realizacji: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 22.03.2020 r.

więcej

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek.

W trakcie procedura przetargowa.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

więcej

Rozbudowa garażu o pomieszczenie gospodarcze dla OSP Dąb Polski

W dniu 16 marca 2020 r. zostało skierowane zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Term składania ofert mija w dniu 19 marca 2020 r.

więcej

Budowa domu kultury – domu ludowego w miejscowości Smólnik. Wykonanie projektu budowlanego (fundusz sołecki)

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji: HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Wartość dokumentacji: 43 665,00 zł brutto. Termin realizacji: do dnia 30 sierpnia 2020 r.

więcej

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice (fundusz sołecki)

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 19 lutego 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektów SOBCZAK z siedzibą we Włocławku na kwotę 16 700,00 zł brutto. Termin realizacji – do dnia 30 maja 2020 r.

więcej

Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji jest Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski z siedzibą we Włocławku. wartość inwestycji: 180 500,00 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji jest Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski z siedzibą we Włocławku. wartość inwestycji: 712 500,00 zł brutto. Termin realizacji: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji jest ATB Andrzej Błażejewski z siedzibą w Rogoźno. Wartość inwestycji: 103 000 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji jest Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski z siedzibą we Włocławku. wartość inwestycji: 104 500,00 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

więcej

Dostawa kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice Zakup i montaż kontenera na plac zabaw w miejscowości Kolonia Dębice (fundusz sołecki)

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 21 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na dostawę kontenera. Termin realizacji do dnia 6 marca 2020 r. Wykonawcą jest IW – TOM Produkcja Kontenerów z siedzibą w Kaźmierzewo na kwotę 35 916,00 zł brutto.

więcej

Przebudowa placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim w Kruszynie

W dniu 14 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. termin realizacji do dnia 31 stycznia 2020 r. Wykonawca dokumentacji jest HYDROPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kwotę 8 856,00 zł brutto.

W trakcie przygotowania procedura przetargowa.

więcej

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie

W dniu 27 lutego 2020 r. została zawarta umowa na dokumentacje projektowo – kosztorysową. Termin realizacji do dnia 10 lutego 2020 r.

Wykonawca dokumentacji jest Zakład Remontowo – Budowlano – Drogowy mgr inż. Urszula Kędzierska z siedzibą we Włocławku na kwotę 9 840,00 zł brutto.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.