Logo Gmina Włocławek

Poradnik Interesanta

Informacje dla Interesantów.

 

INFORMACJA

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA

I  ROZPATRYWANIA SKARG  I  WNIOSKÓW

 

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Wójt Gminy Włocławek

Informuje,

że skargi i wnioski przyjmowane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek – budynek A, piętro, pok. Nr 5.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA OBYWATELI

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 

Na podstawie art. 253 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Wójt Gminy Włocławek

informuje, iż przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00

Natomiast od godz. 13:00 do godz. 16:00 w każdy wtorek  w sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Włocławek odbywa spotkania na terenie gminy, m.in. w gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - od 7:30 do 15:30

Wtorek - od 7:30 do 17:00

Środa - od 7:30 do 15:30

Czwartek - od 7:30 do 15:30

Piątek - od 7:30 do 14:00

 

Kasa:

Poniedziałek - od 8:00 do 14:00

Wtorek - od 8:00 do 15:00

Środa - od 8:00 do 14:00

Czwartek - od 8:00 do 14:00

Piątek - od 8:00 do 13:00

 

Przydatne telefony:

Sekretariat - 54 230 53 55

Wójt Gminy Włocławek - 54 230 53 00

Zastępca Wójta - 54 230 53 47

Sekretarz Gminy - 54 230 53 35                          

Skarbnik Gminy - 54 230 53 42                           

Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa Gospodarki Komunalnej - 54 230 53 37

Ewidencja ludności i dowody osobiste - 54 230 53 38

Obsługa Rady Gminy i sprawy obronne - 54 230 53 56

Podatki - 54 230 53 36

Kasa urzędu - 54230 53 39

Gospodarka odpadami - 54 230 53 33

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej - 54 230 53 47

Świadczenia rodzinne, wychowawcze,

alimenty - 54 230 53 48

Karta Dużej Rodziny - 54 230 53 46

 

Adresy e-mil:

urzad@gmina.wloclawek.pl

wójt@gmina.wloclawek.pl

sekretarz@gmina.wloclawek.pl

skarbnik@gmina.wloclawek.pl

k.knasiak@g.wloclawek.pl

gops@gmina.wloclawek.pl

 

Platforma ePUAP:

/gsdul2275m/skrytka

 

Do odwołania zawieszeniu ulegają dyżury Wójta Gminy Włocławek, Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz Wiceprzewodniczącego.

 

W sprawach pilnych potrzebę kontaktu z Wójtem Gminy Włocławek, Przewodniczącym Rady Gminy Włocławek lub Wiceprzewodniczącym należy zgłosić telefonicznie – tel. 54 230 53 55 lub drogą e-mailową: urzad@gmina.wloclawek.pl

 

Obsługa 
osób doświadczonych trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się 
( słabosłyszących i głuchoniemych).
 
INFORMACJA 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
dotycząca realizacji obowiązku wynikającego z Art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 Obowiązująca ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprawnia osoby doświadczone trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się do m.in. skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
 Usługa taka jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, tzn. będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi pozwalającej na komunikowanie się, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, w terminie - z wyłączeniem sytuacji nagłych – co najmniej trzech dni roboczych przed tym zdarzeniem.
 Zgłoszenia należy dokonać w jednej z następujących form:
1) telefonicznie - nr tel. 54 230 53 55,
2) drogą pocztową na adres Urząd Gminy Włocławek, ul Królewiecka 7, 87-800 Włocławek,
3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek.
 Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Włocławek jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie wskazanym przez tę osobę lub terminie z nią uzgodnionym.  
 

Uwaga:
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się  z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy Włocławek nie musi być wcześniej zgłaszana.

 

Jak załatwić sprawę?

Wybierz dział lub typ sprawy , którą chcesz załatwić:

Ekopiec 2018

Wniosek o przyznanie dotacji celowej Pobierz wniosek
Zgoda współwłaściciela nieruchomości  Pobierz zgodę
Pełnomocnictwo Pobierz pełnomocnictwo
Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła Pobierz oświadczenie

Kategoria: Ewidencja Ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt stały Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu stałego Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu czasowego Pobierz wniosek

 

Kategoria: Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportu                                                                     

 Instrukcja  Wniosek
Podatek leśny od osób prawnych   Instrukcja  Wniosek
Podatek leśny od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek
Podatek rolny od osób prawnych  Instrukcja  Wniosek
Podatek rolny od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek
Podatek od posiadania psów  Instrukcja X
Podatek od nieruchomości od osób prawnych  Instrukcja  Wniosek
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-36

Kategoria: Gospodarka komunalna

Dodatek mieszkaniowy                                                                                      

 Instrukcja  Wniosek
Nadanie numeru porządkowego posesji  Instrukcja  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-49

Kategoria: Działalność gospodarcza

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej                         

 Instrukcja  Wniosek
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek
Wznowienie działaności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek
Zawieszenie działalności gospodarczej  Instrukcja  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-36

Kategoria: Działalność regulowana

Wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych                       

 Instrukcja

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-32

Kategoria: Budownictwo

Ustalenie warunków zabudowy                                                 

 Instrukcja  Wniosek

Przeniesienie warunków zabudowy                                           

   Wniosek

Zmianę decyzji o warunkach zabudowy                                     

   Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-37

Kategoria: Ochrona środowiska

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...   

   Instrukcja   Wniosek
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów

   Instrukcja  

  Wniosek
Wniosek o demontaż, transport, utylizację eternitu

   

Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-32

Kategoria: Drogi gminne

Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

 Instrukcja  Wniosek
Wydanie zezwolenia na czasowe ustawienie tablicy reklamowej w pasie drogowym  Instrukcja  Wniosek
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  Instrukcja  Wniosek

Wnioski - o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wnioski do poprania

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-37

 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy uiszczać na poniższy numer konta bankowego:

02 9550 0003 2001 0070 0711 0046

 

Wpłaty różne (podatki, woda, opłata skarbowa, opłata alkoholowa, czynsz, spłata lokalu, opłata za psa, dzierżawa, opłata za wynajem świetlicy, pas drogowy, usługi komunalne, opłaty cmentarzowe) prosimy uiszczać na poniższy numer konta bankowego:

69 9550 0003 2001 0070 0711 0004

 

 

Wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Włocławek

Zarządzeniem Nr 3/10 z dnia 15 lutego 2010r., Wójt Gminy Włocławek uregulował zasady wynajmowania sali konferencyjnej oraz wysokość opłat za wynajem. Podmioty, które chcą wynająć salę konferencyjną zobowiązane są wystąpić do Wójta z prośbą / forma pisemna / o wynajęcie sali określając jednocześnie cel, termin oraz przewidywaną liczbę osób. Pozytywne rozpatrzenie prośby jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wynajem sali oraz podpisaniem Umowy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.