Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 1219, zwołuję wspólne nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

ROR.0012.1.2020

Pan/Pani

Radny/a Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 1219, zwołuję wspólne nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2020r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2036.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.

 7. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

 8. Sprawy różne.

 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Komisji Budżetu, Finansów, i Sportu, Rodziny, Zdrowia Promocji Wsi  i Spraw Społecznych i Spraw Europejskich  Magdalena Nowak Bogusław Wrocławski

 

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Ważna informacja COVID-19

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.