Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XXII SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK W DNIU 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219),

zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie.

Serdecznie zapraszam.

 

Włocławek, dnia 10 czerwca 2020 r.

ROR.0002.22.2020

 

Mieszkańcy Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie.

Serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu nr XVII/19 z obrad sesji w dniu 30 grudnia 2019 r.

 5. Przyjęcie protokołu nr XVIII/20 z obrad sesji w dniu 25 lutego 2020 r.

 6. Przyjęcie protokołu nr XIX/20 z obrad sesji w dniu 20 kwietnia 2020 r.

 7. Przyjęcie protokołu nr XX/20 z obrad sesji w dniu 18 maja 2020 r.

 8. Przyjęcie protokołu nr XXI/20 z obrad sesji w dniu 10 czerwca 2020 r.

 9. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

 10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2019r.

 11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.

 13. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2019 rok.

 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2019 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za
  2019 rok.

 15. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2019 rok.

 16. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2019 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2019 rok.

 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2019 rok.

 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

 19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 20. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.