Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XXVI SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK W DNIU 15 wrzesnia 2020 r. o godzinie 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 15 września 2020 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  Serdecznie zapraszam.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 15 września 2020 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  Serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu nr XXII/20 z obrad sesji w dniu 30.06.2020r.

 5. Przyjęcie protokołu nr XXIII/20 z obrad sesji w dniu 23.07.2020r.

 6. Przyjęcie protokołu nr XXIV z obrad sesji w dniu 31.07.2020r.

 7. Przyjęcie protokołu nr XXV/20 z obrad sesji w dniu 25.08.2020 r.

 8. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2020 r.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2038.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustanowienia flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Włocławek, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz łańcucha Wójta Gminy Włocławek.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasad używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Włocławek oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz łańcucha Wójta Gminy Włocławek.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Włocławek na rok szkolny 2020/2021.

 15. Rozparzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Włocławek na lata 2020-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 18. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.