Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XXVII SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK W DNIU 27 października 2020 r. o godzinie 15:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.10.2020r., zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 27 października 2020 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.10.2020r., zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 27 października 2020 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2020 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2038.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 8. Rozparzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Wójta Gminy Włocławek w zakresie utrzymania i oznakowania dróg gminnych w obrębie sołectw Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska i Warząchewka Nowa.

 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2021”.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia
  „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Włocławek.

 13. Informacja Wójta Gminy Włocławek dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

 14. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

 

Jednocześnie nadmieniam, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego obrady będą przebiegać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i ochrony, tj. z użyciem niezbędnych rękawic ochronnych, maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.