Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 14.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 r. , zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 30 grudnia 2020 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

 

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2020 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2038.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowe kwoty nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brześć Kujawski a Gminą Włocławek dotyczącego współpracy w zakresie udostępnienia terenów inwestycyjnych.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Włocławek na 2021 r.

 9. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

 

Jednocześnie nadmieniam, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego obrady będą przebiegać
z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i ochrony, tj. z użyciem niezbędnych rękawic ochronnych, maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.