Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29 marca 2021 r. o godzinie 15.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219) informuję, że zwołana XXXIV Sesja Rady Gminy Włocławek na dzień 29 marca 2021r. na godzinę 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 rozpocznie się o godzinie 15.00 tego dnia (29 marca 2021 r.)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu nr XXIX/20 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14.12.2020 r.

 5. Przyjęcie protokołu nr XXX/20 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 30.12.2020 r.

 6. Przyjęcie protokołu nr XXXI/21 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14.01.2021 r.

 7. Przyjęcie protokołu nr XXXII/21 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27.01.2021 r.

 8. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/21 z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 18.02.2021 r.

 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Włocławek w oparciu
  o Raport roczny 2020 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

 10. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

 11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2021 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021 – 2038.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Włocławek za pomocą instrumentu płatniczego.  

 14.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą
  w Kruszynie sprawozdań finansowych, przewidzianych dla jednostek mikro.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą
  w Kruszynie za 2020 r.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodzinny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2021 rok.

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wykonywania przez Gminę Włocławek działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej.

 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.

 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za rok 2020.

 22. Raport z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek w 2020 r.

 23. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Włocławek za 2020r.

 24. Sprawdzanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

 25. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich za 2020 r.

 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2020 r.

 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 r.

 28. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 29. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Jednocześnie nadmieniam, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego obrady będą przebiegać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i ochrony, tj. z użyciem niezbędnych rękawic ochronnych, maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji.

 

Przewodniczący     

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki   

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.