Logo Gmina Włocławek

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Urzędu Gminy Włocławek

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Urzędu Gminy Włocławek

Urząd Gminy Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Gminy Włocławek.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-02-14

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona Internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności internetowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Wyłączenia

 • Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Uwagi i wnioski w sprawie braku dostępności należy składać do Urzędu Gminy Włocławek

 • E-mail: urzad@gmina.wloclawek.pl

 • Telefon: 54 230 53 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zapewnienie dostępności następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę w trybie Art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Włocławek zlokalizowany jest przy ul. Królewieckiej 7, 87-800 Włocławek. Do budynków A i B Urzędu Gminy Włocławek prowadzi jedno wejście od strony ul. Królewieckiej. Przy schodach wejściowych do budynku A nie ma podjazdu dla wózków natomiast przy wejściu do budynku B zapewniono podjazd dla wózków. W celu umożliwienia obsługi osobom z niepełnosprawnościami na zewnętrznej elewacji budynku A umieszczono tablicę informacyjną wraz z numerem telefonu dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku B. W budynkach A i B nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach A i B nie ma windy. Część działalności i obsługa interesantów prowadzona jest również w budynku Urzędu Gminy Włocławek zlokalizowanym w miejscowości Dębice 48A, 87-853 Kruszyn. Na budynku umieszczono tablicę informacyjną z numerem telefonu dla osób niepełnosprawnych. Wejście do bunynku nie ma podjazdu dla wózków, nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.