Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 19 maja 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 9.00. Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Włocławek w oparciu o Raport roczny 2020 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek o utworzeniu Klubu Radnych „Wspólna Gmina”.

 6. Przyjęcie protokołu XXIX/20 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14.12.2020 r.

 7. Przyjęcie protokołu XXX/20 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 30.12.2020 r.

 8. Przyjęcie protokołu XXXI/20 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14.01.2021 r.

 9. Przyjęcie protokołu XXXII/20 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27.01.2021 r.

 10. Przyjęcie protokołu XXXIII/20 z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 18.02.2021 r.

 11. Przyjęcie protokołu XXXIV/20 z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29.03.2021 r.

 12. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2021 r.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021 – 2038.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na realizację programu polityki zdrowotnej w 2021 r.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2021 – 2030.

 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uznania petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego za niezasługującą na uwzględnienie.

 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uznania petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie.

 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Włocławek za bezzasadną.

 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

 23. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za rok 2020.

 24. Raport z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek w 2020 r.

 25. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

 26. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

 27. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Włocławek za 2020 r.

 28. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich za rok 2020.

 30. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2020 r.

 31. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i spraw Społecznych za 2020 r.

 32. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 33. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Włocławek

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.