Logo Gmina Włocławek

News

Stypendium szkolne

20.08.2015

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium oraz załączenie do wniosku zaświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia zgodnie ze stanem faktycznym, m.in.:

1. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS:

- dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku wychowawczego, rodzinnego, pielęgnacyjnego, celowego, okresowego,

- dokumenty potwierdzające pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego,

- dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku: z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

2. zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o odmowie przyznania tego zasiłku,

3. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanego dochodu netto (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło),

4. dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury, renty inwalidzkiej, rodzinnej,

5. kopię odpisu wyroku sądowego określającą kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

6. kopie odpisu wyroku sądowego lub inny dokument potwierdzający otrzymywanie alimentów,

7. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za dany rok bądź zaświadczenia/ oświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,

8. dokumenty potwierdzające otrzymanie dodatku mieszkaniowego,

9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

10. zaświadczenie o uzyskiwaniu stypendiów innych niż o charakterze socjalnym otrzymywanych ze środków publicznych oraz dokumenty potwierdzające uzyskiwanie świadczeń z powodu odbywania przez członka rodziny służby wojskowej lub zastępczej,

11. dokumenty (np. umowy) potwierdzające uzyskiwanie innych periodycznych dochodów przez członków rodziny, np. dochody z najmu, dzierżawy, praw autorskich lun wykonywania wolnych zawodów,

12. oświadczenie, o nie uzyskaniu dochodu jednorazowego, przekraczającego pięciokrotnie kryterium dochodowe rodziny w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

13. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/kolegium.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Królewiecka 7.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.