Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 1295

Podatki w Gminie Włocławek pozostały na poziomie roku 2020

07.12.2020

W dniu 30 listopada podczasobrad XXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek Radni jednogłośnie podjęli przedłożone przez Wójta Gminy Włocławek uchwały w sprawie wysokości stawej podatkowych, które obowiązywać będą w na terenie Gminy w 2021 r. stawki podatków pozostawiono na niezmiennym poziomie.

ROK 2021.

Podatki pozostaną na poziomie roku 2020 bez zmian.

Wójt Gminy Włocławek zaproponował Radzie Gminy Włocławek utrzymanie stawek podatku od nieruchomości, rolnego od środków transportu i opłaty od posiadania psów na poziomie roku 2020.

Rada Gminy podjęła uchwały i utrzymała stawki podatków na dotychczasowym poziomie tj.

1.Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1m² powierzchni,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł od 1 ha powierzchni,

- pozostałych 0,29 zł od 1m² powierzchni, z wyjątkiem:

a) gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,01 od 1m2;

b) gruntów stanowiących obszary rekreacyjne 0,52 zł od 1m2,

c) gruntów zajętych na działalność lotniczą, z wyłączeniem gruntów, o których mowa

w § 1 pkt 1 uchwały, oraz z zastrzeżeniem, art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych 0,03 zł od 1m²,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,28 zł od 1m².

2. Od budynków lub ich części:

mieszkalnych 0,85 od 1m² od powierzchni użytkowej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze 20,20 od 1m² powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5,56 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 5,06 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- pozostałych 2,41 zł od 1 m² powierzchni użytkowej z wyjątkiem:

a) garaży murowanych i pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych jako garaż oraz hangarów 6,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

b) budynki letniskowe, które nie są wykorzystywane do całorocznego zamieszkania 8,37 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego 1,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli wynosi 2% .

4 Opłata od posiadania psów 20,00 zł.

5 Podatek rolny

Podatek rolny pozostał na tym samym poziomie cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego obniżono do kwoty 41,00 zł za 1 dt.

Stawka podatku dla gospodarstw rolnych wynosi 102,50 zł.

Stawka podatku dla pozostałych gruntów rolnych wynosi 205,00 zł.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.