Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 1429

Raport o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.

08.06.2021

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, który jest rozpatrywany podczas sesji na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla wójta.

W dniu 31 maja 2021 r. Wójt Gminy Włocławek, zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy przedstawił Radzie Gminy Włocławek „Raport o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.”

Jednocześnie w myśl art. 28 aa ust. 6 i ust. 8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, które powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Z treścią „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.” można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włocławek, pok. Nr 10 w godzinach urzędowania. Ponadto „Raport o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.” został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włocławek w zakładce Raporty o stanie gminy.

W celu zatem umożliwienia mieszkańcom Gminy Włocławek skorzystania z przysługującego prawa zapoznania się z raportem oraz możliwości zabrania głosu w debacie, poniżej zamieszczono odnośnik do „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.” oraz do pobrania wzór Zgłoszenia do udziału w debacie.

Sesja Rady Gminy Włocławek podczas której, między innymi, zaplanowano debatę nad „Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.” została zaplanowana na dzień 23 czerwca (środa) 2021 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie. Rozpoczęcie obrad o godz. 10:00.

 

/SG/

„Raport o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.” pobierz

Zawiadomienie - debata nad Raportem o stanie Gminy ... pobierz

Wzór zgłoszenia pobierz

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.