Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 1432

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Włocławek

11.06.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień  23 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie.  Serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Nałożenie łańcuchów – symboli Gminy Włocławek:

 1. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek,

 2. Wójtowi Gminy Włocławek.

 1. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/21 z obrad sesji w dniu 29 marca 2021 r.

 2. Przyjęcie protokołu nr XXXV/21 z obrad sesji w dniu 19 maja 2021 r.

 3. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2021 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021 – 2038.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2020 r.

 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2020r.

 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.

 10. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok.

 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2020 rok.

 12. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok.

 13. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2020 rok.

 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok.

 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

 16. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Włocławek w 2020 r.

 17. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Włocławek w 2020 r.

 18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 19. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.