Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 1458

Absolutorium dla Wójt Gminy Włocławek

25.06.2021

W dniu 23 czerwca 2021 r. na swoim XXXVI posiedzeniu obradowała Rada Gminy Włocławek. Porządek obrad przewidywał m.in. rozpatrzenie przez Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., ze sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzielili Pani Wójt Magdalenie Korpolak-Komorowskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Podczas obrad sesji Wójt Gminy P. Magdalena Korpolak-Komorowska przedstawiła raport o stanie Gminy Włocławek za 2020 rok wraz z prezentacją wykonanych zadań inwestycyjnych i o siągniętych wskaźników ekonomicznych.

You Tube - Inwestycje Gminne w 2020 roku

Bardzo ważnym punktem obrad tej sesji było uroczyste nałożenie insygniów - łańcuchów, Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek oraz Wójtowi Gminy Włocławek, łańcuchów symbolizujących piastowaną funkcję i sprawowany urząd. Rada Gminy Włocławek 29 września 2020 r. uchwaliła uchwałę w sprawie ustanowienia flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Włocławek, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz łańcucha Wójta Gminy Włocławek, regulując tym samym kompleksowo kwestię gminnych symboli - najważniejszych atrybutów identyfikujących Gminę Włocławek i zarazem symbolizujących ciągłość działań samorządu.

Zgodnie z przyjętymi zasadami pierwszy raz w trakcie trwania kadencji łańcuch Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek nakłada najstarszy wiekiem radny, spośród radnych obecnych na sesji. Nałożenia łańcucha Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek dokonał Pan Radny Wiesław Błasiak.

Natomiast po raz pierwszy w trakcie trwania kadencji łańcuch Wójtowi Gminy Włocławek nakłada Przewodniczący Rady Gminy Włocławek. Czynność nałożenia łańcucha Wójt Gminy Włocławek dokonał Pan Zbigniew Reniecki Przewodniczący Rady Gminy Włocławek.

SG

/galeria zdjęć …/

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.